I Europa har de flesta internetanvändare fått möjlighet att röra sig fritt på internet och i allmänhet har man kunnat hitta information och nyhetsrapportering från såväl inhemska journalister som från utrikeskorrespondenter. Internet har fått en viktig roll i kampen för fri- och rättigheter och en censurering av nätet har inte varit lätt att genomföra. Det finns dock länder som har lagt sig i vad invånarna skall få möjlighet att se och inte.

Även om det kanske inte har lyckats till fullo, är det en framflyttning av positionerna från regimens sida.

Än så länge har man inte kunnat blockera alla de sidor som innehåller otillåten information och med hjälp av tunneltjänster har även de i förtryckarregimer lyckats få tillgång till kommunikation och nyheter från omvärlden. För att inte begränsa människor utan för att istället bidra till gemenskap och spridning av fakta, är det viktigt att man bibehåller ett öppet internet där användarna tillåts agera fritt.

Det finns i dagsläget en hätsk debatt om hur anonymt internet skall vara, och som ett av de mest internetvänliga länderna i världen, har Sverige gått i bräschen för att dra gränser kring vad man får göra och inte på internet.