VVS är en förkortning som används ofta inom byggbranschen. Det är en förkortning för Värme, Ventilation samt Sanitet. Därmed handlar det om allt jobb som utförs inom dessa tre områden. En del företag arbetar med planering, andra med att utföra och ytterligare andra med att renovera/reparera. Men så länge som arbetet utförs inom dessa områden är det VVS-arbeten.

Det är främst vattenförsörjning som arbeten inom VVS handlar om. Detta eftersom det är ett sådant utbrett och brett arbetsområde. Vattenförsörjning behövs inom byggnader, industrier, kommuner och i enskilda privatpersoners hem. Därmed blir just vattenförsörjning och avlopp stora delar inom VVS. Andra större delar är vattenburen värme, komfortkylning och brandskydd genom vattensprinklers.

De tre delarna

Även om VVS-arbete genomförs i de flesta byggnader så är det enklast att relatera till ett bostadshus för att förstå de olika delarna.

Värme – Det vanligaste sättet att värma upp en bostad är genom element. Dessa placeras mycket ofta under bostadens fönster eftersom det är värmeeffektivast att installera dem där. Är det vattenburen värme är dessa sammankopplade till en så kallad stam. Det är här som tillopp och frånlopp sker då stammen i sig är ansluten till ett större system (fjärrvärme).

Det finns även vattenburna system som inte är inkopplade till fjärrvärmen utan har egna slutna system.

Ventilation – I flerbostadshus är det mycket vanligt att man har ventilationskanaler som löper parallellt med både vatten- och avloppssystemet. Dessa går upp till vinden på bostadshuset där det senare kopplas in mot ett frånluftsystem.

Sanitet – Sanitet förknippas av privatpersoner främst som avloppssystem. Men det är betydligt mer än så. Det kan lika gärna vara rörsystem som är uppbyggda för att hantera och transportera olika gaser eller olika vätskor.

Därmed handlar även sanitetsjobb om att skapa vattentillförsel till bostäder. Detta genomförs då med hjälp av tre olika rörsystem. Detta är kallvattnet, varmvattnet samt varmvattencirkulation.

Rörmokare eller specialister?

Det de allra flesta privatpersoner tänker på inom VVS är rörmokare. Det är rörmokaren som kommer och drar om rören oavsett om det handlar om avlopp, tappvatten eller vattenburen värme. I stort sett alla VVS-arbeten i ett hem utförs av rörmokare.

Vid större anläggningar kan det däremot vara mer specifika specialister som utför arbetet. Detta eftersom det kan krävas mer kompetens och utbildning vilket även gör att yrkestiteln ändras. Men i grunden handlar det om samma sak. Att hantera, planera och utföra jobb inom VVS.