För att synas på Google är strukturen på en hemsida och informationen där väldigt viktig. Alla sökmotorer söker igenom informationen som finns och värderar de sidor med, bland annat, relevantast innehåll och bäst struktur högst. En metod för att hjälpa sin webbplats att hamna högt upp i rankningen är sökmotoroptimering.

Metoder för att lyckas

Att synas på googleSökmotoroptimering kommer från engelskans search engine optimisation och förkortas ofta SEO. Det är en metod för att förbättra sin placering hos de olika sökmotorerna som finns. När man söker på ett ord eller en fras rangordnas de resultat man får fram via relevans. För att lyckas hamna i toppen och synas på Google måste hela hemsidan med både kodning, innehåll och andra faktorer överensstämma precis med de algoritmer som har använts i sökningen. Alla sökmotorer använder sig av en mängd olika algoritmer för att sortera alla de sidor de genomsöker. Google använder sig av omkring 200 stycken och dessa förändras och utvecklas hela tiden. Därför är SEO ett arbete som ständigt måste pågå. Slutar man med det riskerar man att hamna längre och längre ner i listorna. Förr var ett mycket enkelt sätt att hamna högt upp att använda nyckelord många gånger. Man kunde till exempel lägga in specifika ord på ställen där de inte syntes för besökaren men för sökmotorn. Detta förbättrade placeringen i och med att ordet i fråga förekom många gånger. De sidor som fortfarande använder denna typ av teknik får idag precis motsatt effekt. Dessa sidor räknas nämligen som spam och hamnar därför långt ner bland träffarna.

De vanligaste teknikerna man brukar använda kallas on page SEO och off page SEO. On page handlar om innehållet och strukturen på hemsidan och off page handlar om länkar från andra webbplatser och sociala medier. En av de mest grundläggande delarna är att ha ett intressant och unikt innehåll i sina texter.  De ska tydligt visa vilket ämne det gäller och vara relevanta. Dessutom är det mycket viktigt att ha en bra struktur på sin hemsida då det gör att den blir enklare att genomsöka och finna bra information på. När det gäller kodningen anses en av de viktigaste sakerna vara att ha en bra title-tag. Det är det man skriver här som syns som rubrik i träfflistan. Innehåller den bra och viktiga nyckelord ger det en mycket bra effekt och lockar besökare. När det gäller vad man kan göra utanför hemsidan är det bra att vara aktiv på sociala medier och att länka till sin hemsida därifrån. Något som väger väldigt tungt är att ha länkar från andra sidor till sin egen sida. Dessa länkar måste komma från webbplatser som har liknande innehåll för att värderas som mycket värdefulla.

Det finns väldigt många tekniker och strategier att använda sig av för att synas på Google. Det som har räknats upp i den här texten är bara en liten del av vad man kan göra för att förbättra sin rankning. Bra SEO är grunden för stor exponering hos sökmotorer.

Vill du få hjälp att synas på Google? Besök: http://belinger.se