I Stockholm, mer än i någon annan stad i Sverige, så sker det renoveringar av olika slag i privatpersoners hem. Något som naturligtvis delvis kan förklaras av att det bor flest människor i Stockholm och som till en än större del kan förklaras av att vi numera kan använda oss av det generösa rot-avdraget och dra av 30% av den totala arbetskostanden då vi anlitar professionella yrkesmän.

En kombination av dessa två faktorer är en stor del av förklaringen – men störst del är ändå en annan: man kan tjäna grova pengar på att renovera sin lägenhet och därefter sälja den i Stockholm.

Kort och gott – i och med att bostadssituationen i Stockholm ser ut som den gör så finns det ett stort värde i att renovera sitt kök och därefter sälja sin bostad med en väldigt hög vinst. Att just renovera köket nämndes kom inte av någon slump. Tvärtom – köket och badrummet är det två områden som tilltalar flest spekulanter och som således vid renoveringar kan leda till budgivning.

Men, frågar sig många här – kostar det inte väldigt mycket pengar att renovera sitt kök och är det verkligen värt att ta risken; man kan väl ändå sälja med vinst? Ja, det kostar pengar att renovera ett kök – med det kostar definitivt inte så mycket som många verkar tro på förhand. Vi nämnde ovan rot-avdraget och det påverkar naturligtvis totalkostnaden för en köksrenovering i en positiv riktning.

Vidare så kan vi peka på att det finns väldigt många företag i Stockholm som erbjuder sig att ta hand om en köksrenovering och detta är till stor gagn för kunder. Det vill säga; man kan i Stockholm på ett helt annat sätt använda sig av konkurrensen och istället för att kanske vända sig till en- eller två företag så kan tar man i offerter från flera stycken och väljer den som kan renovera sitt kök billigast.

Dessutom så är material och vitvaror inte den enorma minuspost som de förr var. Att exempelvis IKEA börjat sälja färdiga kök – med ugnar, med kylar och med frysar – gör att priserna sjunkit ganska rejält och att man dessutom får väldigt mycket kök för sina pengar.

Kort sagt, att renovera ett kök i Stockholm kostar kanske allt som allt 55.000 kronor (beroende på storlek naturligtvis) och kan i många fall leda till ett slutpris som ligger en halv miljon över det bud man lagt ut bostaden för. Det är baserat på detta inte så konstigt att privatpersoner i Stockholm renoverar i en större utsträckning. Där handlar det i många fall om rena investeringar.