En blogg om Svenskt näringsliv

Kategori: Data

3D-visualisering av bostadsprojekt

Att köpa sin egen bostad är en av de största affärerna man som privatperson kan göra i sitt liv. En 3D-visualisering av bostadsprojekt kan vara ett sätt att på förhand få se vad du som kund kommer att lägga dina pengar på. En informationsfolder eller dylikt ger nämligen inte en lika verklighetstrogen bild av bostaden som en 3D-rendering kan göra.

Ett bostadsköp kräver förutom det självklara (pengar) också tid och energi. Detta är resurser som krävs för att hitta en bostad som har allt det som man vill ha. Det kan också uppstå känslor som oro och osäkerhet när man ska göra en så pass stor investering. Även om du inte ska köpa bostaden utan hyra den kan det vara ett stort beslut som påverkar både dig och hela din familj på många olika plan.

Hjälp kunden på traven med en 3D-visualisering

För att hjälpa kunden på traven och få denne att känna sig trygg i valet av bostad, är 3D-visualisering av bostadsprojektet en utmärkt lösning som du som säljare kan använda dig av.

3D-visualiseringen kan liknas vid en illustration av en idé eller en vision. Och det är precis vad en bra visualisering av bostaden gör genom:

  • Tydliga bilder
  • Informativa bilder
  • Virtuella rundvandringar
  • Med mera

Kunden får därigenom en ökad trygghet över hur bostaden kommer att se ut, både invändigt och utvändigt, och att det material som använts i visualiseringen också stämmer överens med verkligheten. Trygghet för kunden är därför viktigt men också tillgången till information och inspiration står i fokus.

Att skapa ett hem genom 3D-visualisering av bostadsprojekt

Ett hem handlar inte bara om väggar, golv och tak utan nämligen om så mycket mer. Hemmet är en plats där människor ska trivas och må bra. En plats där man kan vara sig själv oavsett hur många man är i familjen. Att visa och sälja bostäder som ännu inte är byggda kan därför kännas extra utmanande och innebära svårigheter så att kunden ska få en bra och rättvis bild över sitt framtida hem.

En bostadsinvestering är dessutom en stor affär och det kan vara avgörande hur väl du visar hur bostaden kan förvandlas till ett hem. Ägaren eller hyresgästen ska också kunna känna sig trygg i valet av bostad och dess närmiljöer. Genom att använda dig av en bra 3D-visualisering av bostadsprojektet kan du uppnå just detta.

Displayer för marknadsföring och interaktion

online-marketingSkärmar har en viktig roll i dagens samhälle. Varje dag interagerar vi med en uppsjö skärmar av allehanda sort. Telefoner är kanske de skärmar vi ägnar störst uppmärksamhet till i fråga om interaktion, men vi exponeras dagligen för betydligt fler sådana. Att använda displayer istället för tryckt information har blivit en branschstandard. Dels slipper man vänta på att trycksaker skall levereras, samtidigt som man inte heller behöver göra någon investering i dessa. Displayer kan enkelt visa vad för budskap man vill. Många gånger handlar det om passiva displayer som endast visar upp information. Andra gånger om interaktiva varianter där man söker bjuda in kunden att trycka själv.

För att hitta en leverantör inom displayer kan man titta på vad för alternativ de olika aktörerna kan erbjuda. Vissa jobbar endast med en viss typ av displayer medan andra har en bredare portfölj att presentera. Söker man en billig och energieffektiv display kan ett visst alternativ vara självklart. Rör det sig istället om att man behöver exakthet och funktionalitet i nivå med en telefon, kan en annan sorts display vara det som krävs.

Interaktion och försäljning via display

Det har blivit allt vanligare att man som konsument hänvisas till en rad displayer när man skall handla varor även i fysiska butiker. Kanske handlar det om att man i snabbmatsrestaurangen kan göra sin beställning via display istället för i kassan, eller om att man beskriver sitt ärende via display för att få rätt kölapp. När man interagerar med ett användargränssnitt är man oftare uppmärksam på all den information som står. Att jobba med merförsäljning är därför effektivt. Någonting som många snappat upp. Detta är sällan grundorsaken till att man jobbar med displayer, men att erbjuda självservice kan ha denna möjlighet för den som vill nå igenom.

Tittar man på hur vi konsumerar nu för tiden är displayer en genomgående faktor. Handeln på nätet har blivit allt vanligare och man kan se hur telefonerna bjuds in till att interageraq med befintliga system i varuhus och på terminaler. Att själv utföra en del av arbetet istället för att ställa sig i kö, har varit en framgång i många olika sorters butiker. Det finns i och med detta en möjlighet att få större inblick i valmöjligheter som står till buds. Detta i kombination med tekniskt intresse har visat sig uppskattat av konsumenten.

Ranka bättre hos sökmotorer med Off page SEO

Sökmotoroptimering är det ultimata sättet att få större exponering av en hemsida och att hamna högre upp i sökresultatet. Det här sker främst via två metoder: On page SEO som handlar om innehållet och strukturen på en hemsida och Off page SEO som handlar om allt som händer utanför sidan. Vid två exakt likadana sidor gällande On page SEO, ålder, URL och så vidare, är det de utomstående faktorerna som avgör placeringen, det vill säga alla faktorer inom Off page SEO. Då är det bland annat antalet länkar och det sociala flödet och deras kvalitet som avgör vilken av sidorna som hamnar överst. Det här är en av anledningarna till att det här området är så viktigt.

Länkbyggande är grunden

För att Off page SEO ska fungera är det mycket viktigt att man utför arbetet på rätt sätt. Till stor del handlar den här metoden om länkabyggande och att skapa ett nät av länkar som går till en hemsida. Om detta görs på fel sätt kommer hemsidan att ranka lägre i sökresultatet och inte högre. Man kan ofta se erbjudanden om att köpa ett visst antal länkar till ett bestämt pris. Detta är dock inte någon bra idé då de länkarna oftast kommer i form av spam i forum och bloggar. Google utgår från cirka 250 algoritmer när en träfflista tas fram och bland dessa algoritmer ingår att upptäcka just den här typen av länkar. Det man i stället ska göra är att se till att nätet av länkar består av kvalitativa länkar. Det innebär att de ska komma från sidor som är relaterade till innehållet på sidan som de pekar mot. Innehållet där länken förekommer behöver vara unikt och relevant för att länken ska tolkas positivt av sökmotorerna. De relevanta länkarna tolkas ungefär som rekommendationer eller röster och ju fler sådana länkar som går till en webbplats desto större chans är det att sidan uppfattas som full med relevant information gentemot sökordet som använts. Sidan hamnar därför högre upp i sökresultatet. Det handlar alltså inte om hur många länkar som går till en sida, utan snarare om kvaliteten på dessa länkar. Inom det här området arbetar man också med sociala medier och så kallade satellitsidor. Att vara aktiv på sociala medier kan vara väldigt bra för en hemsida. Det gäller dock att ha ett aktivt och uppdaterat konto för att detta ska hjälpa. Sociala medier blir mer och mer betydelsefulla och ju större makt sociala medier får desto viktigare är det att man jobbar aktivt med det även inom sökmotoroptimering. Satellitsidor är ytterligare ett sätt att få kvalitativa länkar till en hemsida men man gör det genom att skapa helt nya hemsidor som länkar vidare till huvudsidan.

Off page SEO ger alltså webbplatser större chans att hamna högre upp i sökmotorernas träfflistor. På detta vis får man fler besökare och framför allt rätt typ av besökare till sin hemsida. Så varför inte börja med det här arbetet på en gång?

Att synas på Google

För att synas på Google är strukturen på en hemsida och informationen där väldigt viktig. Alla sökmotorer söker igenom informationen som finns och värderar de sidor med, bland annat, relevantast innehåll och bäst struktur högst. En metod för att hjälpa sin webbplats att hamna högt upp i rankningen är sökmotoroptimering.

Metoder för att lyckas

Att synas på googleSökmotoroptimering kommer från engelskans search engine optimisation och förkortas ofta SEO. Det är en metod för att förbättra sin placering hos de olika sökmotorerna som finns. När man söker på ett ord eller en fras rangordnas de resultat man får fram via relevans. För att lyckas hamna i toppen och synas på Google måste hela hemsidan med både kodning, innehåll och andra faktorer överensstämma precis med de algoritmer som har använts i sökningen. Alla sökmotorer använder sig av en mängd olika algoritmer för att sortera alla de sidor de genomsöker. Google använder sig av omkring 200 stycken och dessa förändras och utvecklas hela tiden. Därför är SEO ett arbete som ständigt måste pågå. Slutar man med det riskerar man att hamna längre och längre ner i listorna. Förr var ett mycket enkelt sätt att hamna högt upp att använda nyckelord många gånger. Man kunde till exempel lägga in specifika ord på ställen där de inte syntes för besökaren men för sökmotorn. Detta förbättrade placeringen i och med att ordet i fråga förekom många gånger. De sidor som fortfarande använder denna typ av teknik får idag precis motsatt effekt. Dessa sidor räknas nämligen som spam och hamnar därför långt ner bland träffarna.

De vanligaste teknikerna man brukar använda kallas on page SEO och off page SEO. On page handlar om innehållet och strukturen på hemsidan och off page handlar om länkar från andra webbplatser och sociala medier. En av de mest grundläggande delarna är att ha ett intressant och unikt innehåll i sina texter.  De ska tydligt visa vilket ämne det gäller och vara relevanta. Dessutom är det mycket viktigt att ha en bra struktur på sin hemsida då det gör att den blir enklare att genomsöka och finna bra information på. När det gäller kodningen anses en av de viktigaste sakerna vara att ha en bra title-tag. Det är det man skriver här som syns som rubrik i träfflistan. Innehåller den bra och viktiga nyckelord ger det en mycket bra effekt och lockar besökare. När det gäller vad man kan göra utanför hemsidan är det bra att vara aktiv på sociala medier och att länka till sin hemsida därifrån. Något som väger väldigt tungt är att ha länkar från andra sidor till sin egen sida. Dessa länkar måste komma från webbplatser som har liknande innehåll för att värderas som mycket värdefulla.

Det finns väldigt många tekniker och strategier att använda sig av för att synas på Google. Det som har räknats upp i den här texten är bara en liten del av vad man kan göra för att förbättra sin rankning. Bra SEO är grunden för stor exponering hos sökmotorer.

Vill du få hjälp att synas på Google? Besök: http://belinger.se

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén