Tekniken går framåt med stormsteg som bekant och nu kan vi spara pengar med hjälp av solenergiprodukter. Det finns en rad olika produkter och tekniker, två av de mest intressanta är solcellsteknik och solvärmeteknik som vi ska ta upp nedan.

För att veta vad som gäller regelmässigt om dessa rekommenderas Energimyndighetens webbsida, där du också kan få mer information om de olika bidrag som finns att söka.

Solfångare
Solfångare finns i många olika utformningar och tekniska varianter. Det finns de mycket enkla poolvärmarna som effektivt och billigt värmer upp vattnet i poolen till en extremt låg kostnad. Bland de mer avancerade systemen finner vi solfångare med drivpaket som används för att värma upp vatten till våra bostäder. Egentligen så värms inte vattnet upp i solfångaren utan det är en speciell glykol som värms upp i solfångaren. Denna glykol transporterar värmen genom väl isolerade rör till en ackumulatortank där den lagras för att du sedan skall få varmt tappvatten eller använda som en värmekälla. Tekniken är förhållandevis enkel, tar liten plats och är billig då du sparar in pengarna på kort tid. Vi använder alla varmvatten varje dag så många Kilowattimmar med el sparas in varje månad.

Solceller
Solceller är mycket effektivare än tidigare och kan användas fler timmar per dygn än vad som förut var möjligt. Ett miljövänligt elalternativ för den som önskar det men kom ihåg att detta system får du inte montera upp själv om du inte har rätt elcertifikat. Systemet är kostsamt och en hel del papper finns som skall sändas till olika myndigheter. Ser man till de kostnader som uppstår för att få detta system monterat och godkänt att tas i bruk så tar det några år innan investeringen lönat sig. Dock – det är inget som bör avskräcka dig. Att bruka solens energi är miljövänligt och tekniken blir bara bättre vilket borgar för ett mer effektivt utnyttjande av naturens resurser och minskade kostnader på sikt.