Oavsett vilken företagare man frågar – oavsett bransch, område, stad eller storlek –  om va de skulle vilja förändra med sin verksamhet så är ett gemensamt svar följande: man skulle vilja att ha mer tid. Med detta menar man att man inte kan avsätta den tid man vill för själva kärnverksamheten och därmed nå den lönsamhet man vill. Särskilt är detta svar vanligt förekommande om man ser till mindre företag och den gemensamma nämnaren dem emellan är att de ofta inte har den nödvändiga tiden av anledning att de disponerar den på fel sätt. Hur?

Vi ger ett exempel där en person startat ett företag inom städbranschen i Södertälje och där denne precis skaffat sig sina första, regelbundna kunder i form av två privatpersoner samt ett företag där städning ska ske. Naturligtvis vill personen i fråga åta sig fler jobb, men i dagsläget är detta omöjligt då tiden inte räcker till. Anledningen är att det går åt väldigt mycket tid för pappersarbete där bokföring, fakturering, skatter och moms måste redovisas och där personen saknar en nödvändiga vanan för detta. Eftersom städningen hos företaget i Södertälje måste ske under kvällstid så finns det heller ingen möjlighet att sköta exempelvis bokföring då utan detta blir något som måste ske under natten i många fall; något som ökar risken för att göra fel.

Vi säger naturligtvis inte att bokföring i sig är det svåra; det är en kombination av skatter, moms, löneuttagningar och annat som tar tid och det är dit vi vill komma. Det som denna person i Södertälje borde göra och som kan fungera som råd även till andra företagare i Sverige är att man tar extern hjälp med sin bokföring.

Extern hjälp med bokföring ger större vinst

Det vill säga – på samma sätt som man själv specialiserat sig på sitt område och inom sin gebit så finns det personer som gjort samma sak inom bokföring och det är heller inget som kostar så mycket pengar. Tvärtom; ser man till att hur mycket tid man får över samt att man som företagare inte riskerar att göra något fel (och riskera vite från staten) så tjänar man snarare pengar på ett beslut om extern hjälp med sin bokföring.

Att driva ett företag innebär ofta att man lever sin dröm och där man gör det man verkligen tycker om – genom att ha en pålitlig partner som sköter allt pappersarbete så kan man fokusera fullt ut på denna dröm; oavsett om det är en städfirma i Södertälje eller en mindre reklambyrå i Stockholm man driver.