Det finns många som drömmer sig bort till fjärran stränder och som skulle göra allt för att dra till sig mer av det goda livet. Samtidigt finns de personer som hävdar att detta genom affirmation inte är någon omöjlighet. För ett antal år sedan kom boken ”the secret” ut i bokhandlarnas hyllor och det har varit ett stort genomslag för teorier som ligger bakom denna bok. Tanken på att man skulle kunna attrahera och affirmera till sig upplevelser, pengar, föremål och relationer, lockar oss på ett plan som annars hör till drömmar och visioner. Skulle man kunna göra verklighet av det hela, kan man räkna med ett helt annat liv och nya möjligheter.

Affirmation i teori

En affirmation skulle kunna ses som en beställning eller önskan som man sänder ut i evigheten. Det är inte tal om att formulera det som en önskan utan om att bygga upp känslan av att redan ha vad man söker. I grund och botten har man valt att titta på fysikens lagar var ämnen och laddningar attraherar fler av samma sort. För att enkelt kunna sammanfatta vad en affirmation är, kan man alltså säga att det handlar om att bygga upp dragningskraft som samlar mer av vad man söker.

Kritik mot attraktionslagen

om attraktionslagen och affirmationVissa författare har gått hårt åt tanken om affirmationer och menar att det förvisso är fullt genomförbart att affirmera sig till en ny situation i tillvaron. Dock krävs det att man först gör vad man kan på ett fysiskt och direkt plan. Enligt dessa tankar är affirmationer inte någonting med vilket man kan intala sig att man är frisk för att sedan dra till sig hälsa. Den lilla barriär som finns mellan suggestion och attraktion är inte någonting man skall förbise om man har för avsikt att lyckas med vad man föresatt sig.

Någonting som faktiskt kan bli intressant för den som vill sätta sig in i affirmationer och dess tendens att påverka våra liv, är att kritiken inte handlar om falsifiering av affirmation som koncept utan om en reflektion och kritik mot tekniken och teorin som ligger bakom den moderna affirmationstanken.

Föreläsningar om affirmationer

Vill man ha djupare inblick i hur man kan jobba med dessa frågor kan man tillgå såväl föreläsningar som böcker i ämnet. Det finns regelbundet föredragshållare som jobbar med just dessa frågor och man kan utan större svårighet finna ett eller flera föredrag att besöka. Sedan ”the secret” kom ut till allmänheten har antalet personer aktiva inom denna teori växt till stora volymer och det är enkelt för alla intresserade att ta klivet och boka in sig på något av de föredrag som finns tillgängliga.