Att man som rektor eller lärare på en skola ofta ser att elever är på glid  i en negativ riktning kan vara både smärtsamt och kännas hopplöst. De elever man har haft i flera år genomgår en förändring och förvandlas från snälla barn till uppgivna tonåringar utan mål eller riktning. Det är det här puberteten kan ställa till med och ofta är det även en nyfikenhet på alkohol, droger och andra farliga saker inblandade. Hur ska man då agera som anställd på en sådan skola där man märker att ett gäng av tonåring börjar glida mot en mörkare plats i sina liv, kan man på något sätt vända denna utveckling? Visst, att tala med föräldrarna är en idé – men den är ofta förgäves då dessa föräldrar naturligtvis också har märkt förändringen som skett hos sitt barn.

En sak som kan vara värd att prova är att man anlitar en föreläsare till den skola man arbetar på och genom detta får sina elever att isne värdet deras liv har och hur snett det faktikst kan gå. För det är ju faktikst så att en ny röst – som hos en föreläsare – kan få eleverna att lyssna och själva kanske öppna sig på ett annat sätt än om att du som lärare fortsätter med – i deras öron – tjat.

Elever behöver en föreläsare för att förstå 

Genom att leja en föreläsare som haft exempelvis drog- eller alkoholproblem, missbrukat anabola eller varit med om någon olycka så kan amn få eleverna att lyssna, förstå och ta till sig av dennes historia. Just detta är ett typiskt exempel då det handlar om föreläsare – en man eller kvinna kommer och berättar om sitt vanliga liv och där det gick snett. Ofta kan då eleverna känna igen sig i det som denna föreläsare säger då denne kanske börjat med alkohol eller droger i ungefär samma ålder som eleverna själva befinner sig i just då. Man inser hur skört livet är och hur lite som påverkar det i någon riktning och här kan alltså en skicklig föreläsare genom sina ord ge eleverna en knuff i rätt rikting.

Som rektor eller som lärare kan man också upptäcka nya världar genom en duktig föreläsare som kan få en att se saker ur elevernas perspektiv. Om denne föreläsare berättar om sin exempelvis drogdebut och varför denna uppkom – ja, då kan du som lärare på ett lättare sätt också identifiera de elever som kanske befinner sig i samma situation och alltså också löper samma risk att fastna i droger eller annat.

Det här gör att du som lärare på ett snabbare sätt kan agera och kontakta myndigheter för att hjälpa den elev du uppfattar befinna sig i en riskzon och allt detta alltså tack vare den föreläsare du anlitat. Det handlar naturligtvis inte bara om att man anlitar en föreläsare som direkt löser alla problem på skolan utan det krävs ju betydligt mer än så. Däremot så kan denna föreläsare ge elever och personal den nödvändiga knuffen mot en positiv förändring.