Ett av de senaste tillskotten i den omåttligt populära TV-satsningen ”Det okända” är Birkan Tore som regelbundet hjälper människor att komma i kontakt med den andra sidan och att förstå vad som händer och sker i deras bostad. Birkan Tore är relativt ny för många svenska tittare, men arbetet i rollen som medium är någonting han utfört under lång tid. Det finns många olika delar av Birkan Tores arbete och det är svårt att klassificera honom och sätta en titel på det han gör. Till viss del är han aktiv som medium. Samtidigt är han en healer och en lärare för andra som vill lära sig att utveckla intuition och medialitet.

Birkan Tore har många stora ambitioner och arbetar hängivet för att uppnå dessa. Även om vissa av de handlingar han utför syftar till att vara en hjälp för individer, har han också en vilja att bidra till en förändring för människor över hela världen. Någonting som är ett återkommande inslag i det arbete Birkan Tore lägger ner varje månad är att hålla ett radioprogram som han kallar för ”monthly broadcast for lightworkers”. Det finns ett uttalat och tydligt syfte med detta program, vilket är att samla människor och gemensamt manifestera någonting positivt och en känsla av att hjälpa varandra. Det finns många aktioner runt om i världen som handlar om att samlas och gemensamt visualisera förändring i världen. För Birkan Tore är detta ett sätt att bidra till en utveckling var människor hjälper varandra framåt och förbättrar livssituationen som sådan för alla varelser.

Atlantean healing

Redan som ung var Birkan Tore intresserad av kulturer och spirituellt orienterade traditioner. När Birkan var ung kände han att smärta och obehag kunde försvinna om han lade händerna på kroppen. I takt med att han började studera olika traditioner och healingmetoder kom han i kontakt med Reiki. Till en början upplevde han att detta kanske var förklaringen till varför det kunde hjälpa att lägga händerna på kroppen, men det visade sig kännas på ett helt annat sätt. I och med att han hade kunskap om olika typer av healing kunde han välja om han skulle använda sig av reiki eller det odefinierade han alltid upplevt. I takt med att åren gick, kom han fram till att den energi han alltid burit med sig härrörde från Atlantis. Han arbetade med att hitta sätt att förmedla denna energi till andra, och i dagsläget reser han mellan kontinenter för att lära ut det han kallar för atlantean healing. Det finns ett flertal personer i Sverige som lärt sig denna teknik och atlantean healing har blivit allt mer känt sedan han började lära ut detta.

Författare

Även om Birkan Tore i huvudsak jobbar som medium och med healing, är det viktigt för honom att sprida budskap till andra. Detta har varit en av orsakerna till att han har skrivit ett flertal böcker som blivit lästa av stora antal personer med intresse för det som ligger bortom det vi ser till vardags även om det alltid finns tillgängligt.