Visst är det fantastiskt att man kan dra av så mycket som 50% av hela kostnaden för utförda städtjänster i hemmet? Många har säkert hört talas om begreppet RUT-avdrag, där förkortningen RUT står för ”Rengöring, Underhåll och Tvätt”. Låt oss här kort reda ut hur avdraget fungerar och hur man utnyttjar det.

Vad är RUT-avdraget?

Under 2007 infördes en skattereduceringen för tjänster inom hushållsarbete, med andra ord breda hushållsområden som rengöring, underhåll och tvätt. Redugering gör det möjligt för privatpersonen att betala så lite som hälften av kostnaden när till exempel en städtjänst anlitas (en tjänst som alltså hör till området rengöring).

Vem kan använda sig av RUT-avdraget?

Alla som betalar skatt och är över 18 år fyllda samt bor i bostaden där arbetet utförs får använda sig av RUT-avdraget. Givetvis måste din skatt vara tillräcklig för att du skall göra avdraget. Som mest går det att göra skatteavdrag för upp till 50 000 kr per år och per person. Detta gör att du kan köpa hushållsnära tjänster för 100 000 kr för maximalt utnyttjande.

Städning – en av de vanligaste tjänsterna för RUT

Städning hör till en av de vanligaste och mest utförda tjänsterna för RUT-avdrag. När skattereduceringen blev ett faktum fick många städbolag fullt upp. När du köper en städ tjänst av ett städföretag betalar du alltid hälften av det utsatta priset direkt till städfirman. Det är sedan upp till städföretaget att ansöka om resterande del för skattelättnad hos Skatteverket. Detta gör det smidigt för privatpersoner att köpa städtjänster.