online-marketingSkärmar har en viktig roll i dagens samhälle. Varje dag interagerar vi med en uppsjö skärmar av allehanda sort. Telefoner är kanske de skärmar vi ägnar störst uppmärksamhet till i fråga om interaktion, men vi exponeras dagligen för betydligt fler sådana. Att använda displayer istället för tryckt information har blivit en branschstandard. Dels slipper man vänta på att trycksaker skall levereras, samtidigt som man inte heller behöver göra någon investering i dessa. Displayer kan enkelt visa vad för budskap man vill. Många gånger handlar det om passiva displayer som endast visar upp information. Andra gånger om interaktiva varianter där man söker bjuda in kunden att trycka själv.

För att hitta en leverantör inom displayer kan man titta på vad för alternativ de olika aktörerna kan erbjuda. Vissa jobbar endast med en viss typ av displayer medan andra har en bredare portfölj att presentera. Söker man en billig och energieffektiv display kan ett visst alternativ vara självklart. Rör det sig istället om att man behöver exakthet och funktionalitet i nivå med en telefon, kan en annan sorts display vara det som krävs.

Interaktion och försäljning via display

Det har blivit allt vanligare att man som konsument hänvisas till en rad displayer när man skall handla varor även i fysiska butiker. Kanske handlar det om att man i snabbmatsrestaurangen kan göra sin beställning via display istället för i kassan, eller om att man beskriver sitt ärende via display för att få rätt kölapp. När man interagerar med ett användargränssnitt är man oftare uppmärksam på all den information som står. Att jobba med merförsäljning är därför effektivt. Någonting som många snappat upp. Detta är sällan grundorsaken till att man jobbar med displayer, men att erbjuda självservice kan ha denna möjlighet för den som vill nå igenom.

Tittar man på hur vi konsumerar nu för tiden är displayer en genomgående faktor. Handeln på nätet har blivit allt vanligare och man kan se hur telefonerna bjuds in till att interageraq med befintliga system i varuhus och på terminaler. Att själv utföra en del av arbetet istället för att ställa sig i kö, har varit en framgång i många olika sorters butiker. Det finns i och med detta en möjlighet att få större inblick i valmöjligheter som står till buds. Detta i kombination med tekniskt intresse har visat sig uppskattat av konsumenten.