Företagslarm – vad sker om larmet går?

Om man som företag har anlitat en larm- och säkerhetsfirma för att installera ett larm åt sina lokaler så är man troligtvis medveten om att det finns vissa risker för att till exempel drabbas av inbrott eller rån. Det kan gälla allt ifrån affärer, butikslokaler till lager och kontor. Ofta kan larmfirmans säkerhetsrådgivare skräddarsy en säkerhetslösning som passar till vart och ett företags egna behov. En larmfirma har vanligtvis full koll på allting, vilket gör att man som kund kan luta sig tillbaka. Det kan dock vara bra att veta vad som händer när eller om ens företag larm går ute i ens lokaler.

Larmcentralen

När man har ett företagslarm så är ens lokaler övervakade dygnet runt, genom att larmet är uppkopplat mot larmfirmans larmcentral. Larmcentralen är dessutom bemannad alla dygnets timmar. Varje larmfirma har en egen, väl genomarbetad och testad, process med rutiner som följs när ett av deras larm ute i en lokal går. Naturligtvis kan och bör denna process anpassas efter varje enkelt företag eller kund, för att kunna garantera maximal säkerhet för alla. Så, det första steget i denna process som följer då ett larm går, är att larmsignal samt övervakningsbilder direkt skickas till larmcentralen. Denna kommunikation är krypterad vilket gör det omöjligt för en tredje part att ta del av informationen.

Verifiering av det larm som gått

När larmsignalen har skickats till larmcentralen är det upp till den personal som arbetar där att snabbt analysera materialet, inklusive övervakningsfilm eller -bilder. Denna personal är ofta särskilt utbildad i detta syfte och är specialister på tolka, förstå och i slutändan verifiera ett larm. Om så skulle behövas så är det upp till dem att avgöra vilken åtgärd som är den rätta att sättas in.

Rätt åtgärd

Man kan säga att det finns två möjliga alternativ att välja mellan då ett larm har gått. Larmcentralen specialister kan antingen bedöma larmet som ett så kallat falsklarm, det vill säga ett larm som gått av misstag eller där ingen vidare åtgärd behövs. Då avslutar larmoperatören det ärendet. O, det å andra sidan inte bedöms vara ett falsklarm så kopplar larmoperatören in nödvändig instans, vilket kan vara väktare, polis eller räddningstjänst.