En blogg om Svenskt näringsliv

Författare: Heléne Samuelsson

Välj en flexibel kontokredit med utbetalning via Swish

En kontokredit med utbetalning via Swish är ett populärt alternativ som har flera unika fördelar jämfört med mer traditionella låneformer. I en digitaliserad ekonomi har dessa krediter blivit ett attraktivt val för personer som söker smidig och flexibel tillgång till finansiering. Ofta vill dessa personer ta en kredit utan att involvera traditionella kreditupplysningsföretag som UC.

Dessa krediter skiljer sig från traditionella lån och kreditkort

Kontokrediter skiljer sig från traditionella lån och kreditkort på flera sätt. De erbjuder en förutbestämd kreditgräns som låntagaren kan använda vid behov. I praktiken innebär detta att du endast betalar ränta på det belopp du faktiskt använder. Därmed är denna lösning mer kostnadseffektivt jämfört med ett traditionellt lån där räntan beräknas på hela lånebeloppet redan från början.

En annan viktig skillnad är att en flexibel kontokredit med utbetalning via Swish ofta har en fast ränta och är avsedd för en lite längre löptid. Ett kreditkort har istället en rörlig ränta och är utformad för en mer kortsiktig användning.

3 viktiga fördelar med en kontokredit med utbetalning via Swish

När det kommer till de viktigaste fördelarna med en kontokredit med utbetalning via Swish vill vi främst nämna dessa:

 

 • Flexibiliteten. En av de största fördelarna med kontokrediter är deras flexibilitet. Istället för att du är bunden till ett specifikt lånebelopp kan du som låntagare använda krediten vid behov. Den är därmed mer användbar än andra lösningar när du vill kunna hantera oväntade utgifter eller ekonomiska svängningar.
 • Smidigheten. Flexibiliteten kombineras med den smidiga tillgängligheten till kapital. Eftersom du kan få pengarna utbetalda redan samma dag som lånet beviljas kan du använda krediten för nödsituationer eller akuta ekonomiska behov.
 • Mångsidigheten. Kontokrediter kan vara ett effektivt verktyg för att bygga eller förbättra kreditvärdigheten. Genom ansvarsfull användning och regelbunden återbetalning kan dessa lån påverka din kreditvärdighet positivt. Därmed öppnas dörren till lägre räntor och mer förmånliga villkor på framtida lån.

Känner du att dessa fördelar tilltalar dig och överensstämmer med ditt behov och dina preferenser? Då kan det vara en bra idé att skaffa en sådan här kredit!

Ha realistiska förväntningar på din lön som socionomkonsult

I en tid då sociala och samhälleliga utmaningar står i fokus är socionomers arbete mer relevant än någonsin. Men hur ser lönesituationen ut för dem som inte bara arbetar inom den offentliga sektorn utan dessutom gör detta som socionomkonsulter? I den här artikeln försöker vi ger dig realistiska förväntningar på din lön som socionomkonsult. Detta genom att erbjuda en överblick av lönenivåerna och de olika faktorerna som påverkar lönen.

Vad gör en socionom som arbetar som konsult?

För att förstå vilken lön en socionomkonsult kan förvänta sig är det viktigt att först klargöra vilka arbetsuppgifter dessa konsulter vanligtvis har. De arbetar ofta med frågor som rör individ- och grupputveckling, sociala problem och samhälleliga utmaningar. De kan vara anställda av kommuner, landsting eller privata företag och arbeta med allt från socialt arbete och personalutveckling till andra områden.

4 faktorer som påverkar din lön som socionomkonsult

Dessa är några av de viktigaste faktorerna som påverkar din lön som socionomkonsult:

 • Erfarenhet och utbildning. När det kommer till lönenivåerna kan dessa variera ganska kraftigt beroende på flera olika faktorer. En av de mest uppenbara är erfarenheten och utbildningsnivån. Personer med flerårig erfarenhet och kanske en masterutbildning inom ett relevant område kan ofta förvänta sig en högre lön.
 • Geografisk placering. En annan viktig faktor är den geografiska placeringen. I storstäder som Stockholm och Göteborg kan lönenivåerna ofta vara lite högre. Men som motvikt till detta förknippas städerna även med en högre kostnad för boende och levnadskostnader.
 • Arbetsgivare. Om man arbetar för en större organisation eller ett mer etablerat konsultföretag kan även detta påverka lönen positivt. Samma sak gäller om man har specialiserat sig inom ett eftertraktat område, som till exempel arbete med missbruk eller arbete inom rättsväsendet.
 • Löneintervall. Enligt aktuell arbetsmarknadsstatistik och rapporter på området ligger lönen för socionomkonsulter i Sverige generellt sett mellan 30 000 och 50 000 kr per månad före skatt. Detta är dock en generell siffra och individuella förhållanden kan göra att lönen ligger både över och under detta spann.

Dessa faktorer är de som i högst grad påverkar din lönenivå. Använd gärna denna information som underlag för att bilda dig en uppfattning om var du bör ligga i lön.

Går det att låna 1000 kronor av en långivare?

När som helst kan det uppkomma en situation då du är i behov av ett snabbt tillskott av pengar i form av lånade sådana. Inte sällan kliver långivare in i situationer som dessa genom att tillgängliggöra ekonomiska medel till såväl privatpersoner som företag i behov. De banker och kreditinstitut som lånar ut pengar spelar därför en viktig roll för många konsumenter i vårt avlånga land. Men går det verkligen att låna 1000 kronor eller något annat, liknande mindre belopp? Låt oss ta reda på detta!

Därför är det idag möjligt att låna 1000 kr eller så

När du är sugen på att låna 1000 kr av en långivare kanske du föreställer dig att detta inte är möjligt att göra. En långivare skulle ju trots allt behöva betala ganska höga administrativa avgifter i förhållande till det lilla belopp som du önskar låna. Men ibland är det faktiskt möjligt att ta just ett sådant litet lån. Detta tack vare den digitala utlåningen av pengar och de lösningar som utvecklingarna inom fintech för med sig. Därför finns det idag många professionella långivare som kan låna ut allt från en tusenlapp till större belopp än så.

Tänk på detta innan du ansöker om ett lån

Innan du bestämmer dig för att ansöka om ett litet lån bör du tänka på att:

 • Dessa lån lämpar sig väl för privatpersoner. Att låna 1000 kr eller andra mindre belopp är främst populärt bland privatpersoner som har oförutsedda utgifter eller liknande att betala. Dessutom kan dessa lån även vara intressanta för personer med en allt annat än perfekt kreditvärdighet. Detta då kraven för att få låna en tusenlapp eller så ofta är betydligt lägre än för lån på mycket större belopp.
 • Räntan kan vara förhållandevis hög. En sak som du bör känna till med de mindre lånen är att dessa ofta har en högre ränta. Anledningen till detta är att räntan kompenserar långivaren för risken med utlåningen och de administrativa kostnader som är förenade med detta. Därför är det möjligt för dig att bara låna en tusenlapp eller så. Men du bör vara medveten om att kostnaden för lånet kan vara förhållandevis hög.

Mossborttagning med denna firma har många fördelar

Ett välskött tak är avgörande för att skydda ditt hem från vädrets makter och bevara dess värde. Ett av de vanligaste problemen som kan påverka takets skick är uppkomsten av mossa. I denna artikel kommer vi att berätta om ett företag som kan vara till hjälp och varför du bör vårda taket genom mossborttagning med denna firma. Fortsätt att läsa för att få reda på varför detta är viktigt för att hålla taket i gott skick och hur du kan förhindra att mossa skadar ditt tak!

3 skäl för husägare att utföra mossborttagning med denna firma

Mossa på taket är ett vanligt problem och därför är det viktigt för husägare att stävja problemet. Detta kan du göra genom mossborttagning med denna firma. Att göra detta är viktigt på grund av flera olika anledningar:

 • Fukten stannar kvar och eventuella vattenskador förvärras. Mossa har förmågan att behålla fukt och kan därför orsaka att taket utsätts för konstant fuktighet. Denna fukt kan tränga in i takmaterial, såsom takpannor och trälister, vilket kan leda till röta, mögel och att takets hela struktur försvagas.
 • Mossan kan orsaka frostskador. Under vintern kan den fukt som behålls av mossa frysa och expandera. Detta kan orsaka sprickbildning i takpannor och fogar, vilket i sin tur kan leda till läckage och ytterligare skador på taket.
 • Mossa är ingen trevlig syn på ett tak. Mossa kan även orsaka besvär genom att ett tak täckt med mossa kan ge intrycket av ett dåligt underhållet hem. Den kan därför påverka ditt hems värde och göra det mindre attraktivt för potentiella köpare om du planerar att sälja din bostad.

Viktigt med förebyggande behandlingar och regelbundet underhåll

Efter en mossborttagning är det viktigt med förebyggande behandlingar och regelbundet underhåll. Därför bör du även beställa:

 • Förebyggande behandlingar. Efter att mossan har tagits bort kan det vara bra att behandla taket med en specifik lösning för att förhindra att mossa växer tillbaka. Dessa behandlingar kan variera från kemiska lösningar till mer miljövänliga alternativ, beroende på dina preferenser och takets specifika behov.
 • Regelbunden inspektion och underhåll. För att förhindra att mossa bildas på taket igen är det viktigt att utföra regelbundna inspektioner och underhåll av taket. Detta kan innebära att rengöra taket från löv och grenar, samt att trimma överhängande grenar från träd som kan skapa en gynnsam miljö för mossans tillväxt.

Så kan farthinder öka trafiksäkerheten

Farthinder är en vanlig syn på gator och vägar runt om i världen. Dessa små förhöjningar i vägbanan har till syfte att begränsa hastigheten hos fordon och därigenom minska risken för olyckor och skador. I denna text kommer vi att titta på hur dessa fungerar och hur de kan öka trafiksäkerheten.

Vad är ett farthinder egentligen?

Vad är ett farthinder egentligen? Det är en form av trafikreglerande åtgärd som används för att tvinga förare att sänka hastigheten på vägen. De kan utformas på olika sätt. De vanligaste formerna är antingen fysiska hinder i form av förhöjningar i vägbanan. Det kan också vara ett hinder som syftar till att avgränsa trafiken. De kan till exempel hindra obehörig trafik eller göra en central miljö och tätbebyggda områden mer säkra.

Och hur fungerar då de som man kör över? Jo, de fungerar genom att tvinga förare att sakta ner när de kör över dem för att de ska undvika skador på bilen eller fordonet. Genom att se till att föraren sänker hastigheten minskar väghinder & farthinder för att stoppa obehörig trafik därför risken för olyckor och skador. Detta eftersom föraren har mindre tid att reagera på hinder och andra faror på vägen.

Fördelar med använda dem för att göra trafiken säkrare

Dessa hinder har alltså flera fördelar när det gäller trafiksäkerhet:

 • De minskar hastigheten. Dessa hinder tvingar förare att sakta ner och hålla hastigheten inom säkra gränser. Detta minskar risken för olyckor och gör det också möjligt för fotgängare och cyklister att korsa gatan på ett säkrare sätt.
 • De ökar uppmärksamheten hos förarna. Farthindren kräver att förare blir mer uppmärksamma på sin omgivning. Detta kan hjälpa till att minska risken för att förare blir distraherade och orsakar olyckor.
 • De är kostnadseffektiva. Detta är en relativt billig åtgärd för att öka trafiksäkerheten. De kräver inte mycket underhåll och kan installeras på kort tid.
 • De kan minska buller och andra störande ljud från trafiken. Höga hastigheter orsakar också höga ljudnivåer, vilket kan vara störande för de som bor i närheten av vägen. Genom att minska hastigheten minskar också bullret.
 • De hindrar obehörig trafik. De kan därför till exempel användas på gårdsplaner, gång- och cykelvägar, vid lekparker och i bostadsområden. Helt enkelt områden där bilar inte normalt ska vara.

Få ut ditt budskap med hjälp av snäppramar & affischramar

Oavsett anledning så finns det en god användning för snäppramar & affischramar för att nå ut med den information som du önskar. För i de flesta branscher idag krävs det att man gör reklam för sig för att kunna locka till sig intresse och kunder.

Detta gäller generellt sett alla branscher, oavsett om det handlar om en restaurang, en mindre lokal butik, förening eller en större kedja. Det kan vara så att man behöver informera om mer generell information. Eller så kan det handla om en mer kampanjrelaterad och kortvarig information såsom olika slags aktuella erbjudanden för att nå ut till kunder.

Därför bör du använda dig av snäppramar & affischramar

Att använda dig av snäppramar & affischramar i flera olika storlkar kommer med en hel del olika fördelar. Det är inte bara ett enkelt, smidigt och effektivt sätt att visa upp ditt budskap på. Genom att använda dessa på utvalda platser skapar du en god synlighet för exempelvis kunder eller besökare. Om du väljer att sätta upp dessa på de rätta ställena så får du möjlighet att locka till dig fler besökare eller kunder genom att du syns och skapar ett intresse.

Att använda dig av dessa ramar för olika slags ändamål för just din verksamhet har flera fördelar:

 • Inom- och utomhusbruk. Ramarna kan användas både för inom- och utomhusbruk. Du kan alltså få fram ditt budskap året runt oavsett väder.
 • Enkel användning. Snäppramar & affischramar är enkla och smidiga att använda. När det är dags att byta ut informationen så görs det snabbt och enkelt.
 • Öka attraktiviteten. Kan generera fler besökare och kunder.
 • Utforma som du vill. Du kan välja olika färger och storlekar på ramarna. Detta för att det ska passa på olika platser och för olika ändamål. Generellt går det också att hänga upp ramarna på olika sätt, till exempel på höjden eller bredden för att det ska passa just ditt budskap bäst. Vissa ramar kan också ha en belysning i form av LED ljuslåda vilket ger ett trevligt sken över dina ramar. På så sätt belyses också ramarna extra mycket och står ut från mängden.

Köp snäppram och använd den i ditt företag

Snäppramar kan användas av alla möjliga sorters företag. Detta för att visa upp affischer vilka marknadsför reklamkampanjer eller visar upp någon annan typ av information. Till exempel kan dessa ramar med fördel användas inom butikshandeln. De gör det nämligen möjligt att på ett enkelt och effektivt sätt visa upp aktuella erbjudanden och nya produkter. Därför är vårt råd till alla företagare tydligt: köp snäppram i flera olika färger och marknadsför ditt företag!

Köp snäppram om du är butiksägare eller annan sorts företagare

Snäppramar gör sig väldigt bra när du som företagare vill kunna marknadsföra ditt företag och dess produkter eller tjänster. Du kan som sagt enkelt byta ut affischerna vid behov och på så vis hålla ramarna uppdaterade med aktuella kampanjer och nya produkter.

Dessutom kan de utöver inom handeln även användas inom hotellbranschen och andra liknande affärsverksamhet. Däribland kan de bland annat göra sig bra på allt från barer och restauranger till biografer och dylikt. Även dessa företag behöver trots allt hitta effektiva men enkla sätt att hålla sina kunder uppdaterade om nya händelser och kampanjer.

Ytterligare skäl att investera i dessa ramar å företagets vägnar

Det finns även ett antal ytterligare skäl till varför du bör vilja investera i dessa ramar å ditt företags vägnar:

 • Använd dessa ramar i skolmiljöer och liknande. Det är inte företag som kan använda sig av dessa ramar på ett effektivt sätt. Driver du till exempel en skola eller någon annan typ av undervisningsverksamhet? Köp snäppram och använd den för att visa upp viktig information som alla elever bör ta del av.
 • Visa upp information om medlemskap och dylikt. Du kan även använda dig av dessa produkter för att marknadsföra till exempel ett gym eller en sporthall. Till exempel kan du informera om allt från medlemskap till kommande evenemang och sponsorsamarbeten. Det finns helt enkelt få verksamheter som inte kan ha användning för denna typ av ram.
 • Använd ramen på kontoret. Även i en kontorsmiljö gör sig dessa ramar bra. De kan bland annat visa upp viktig information eller någonting annat som du kommer att tänka på.

Billigaste bredband – eller bästa bredband?

Att välja marknadens billigaste bredband innebär vissa begränsningar. Men kanske är det värt det…

Det går att teckna bredband för 400 – 500 kronor per månad. Men det går också att teckna för 99 kronor per månad eller ännu mindre. Självklart är det skillnad på de olika alternativen du kan hitta på sidan Billigaste Bredband.

Fast eller mobilt

Det går att teckna bredband via fiber eller mobil lösning. Om enbart priset jämförs är billigaste bredband det mobila alternativet. Men att ställa dessa två alternativ mot varandra är lite som att jämföra äpplen och päron…

Fast bredband

 • Nås via kabel dragen till hemmet
 • Obegränsad surfmängd
 • Betala för hastighet
 • Begränsas till hemmet
 • Stabilast uppkoppling

Mobilt bredband

 • Nås via SIM-kort
 • Surfpott eller obegränsad surfmängd
 • Betala för mängden surf
 • Kan användas var som helst
 • Uppkoppling beroende på täckning

Mobilt ger billigaste bredband

Det går att teckna mobila bredband för ca 100 kronor per månad. Men då ingår enbart en begränsad mängd surf. Det kan exempelvis vara 2 eller 4 GB per månad. Är internetuppkopplingen tänkt att ge internet dygnet runt kan denna surfmängd vara mycket begränsande.

Ett alternativ är att välja mobilt bredband med obegränsad surfmängd. Men då går priset upp så mycket att den mobila lösningen inte längre är billigast. Är det en lösning som ger internet till hemmet bör istället fiber vara billigaste bredband.

Fiber till lågt pris

Som visas ovan bör alltså första frågan att fundera över vara ”behövs mobilt eller fast bredband”. Detta utifrån att de har helt olika fördelar. Väljs fiber finns en begränsning för vilka operatörer som kan leverera tjänsten.

Att jämföra priser, via jämförelsesidor, är ett bra första steg. Men sedan behöver en kontroll ske att fastigheten är ansluten till operatörens nät. Detta sker enklast på operatörens hemsida där adress eller postnummer anges.

Billigast bredband via fiber uppnås genom en prisjämförelse mellan olika aktuella operatörer samt att abonnemang väljs med lägre hastighet. På fiber är det nämligen primärt upp- och nedladdningshastigheten som avgör priser.

Billigast eller bäst

Billigaste bredband kan vara bra – men är mycket sällan bäst. Detta oavsett om mobila lösningen väljs eller om internet önskas bli tillgängligt via fiber. Det viktiga är att först och främst se på vilka behov som finns och därefter kontrollera vilka operatörer som har möjlighet att leverera tjänsten. Det tredje steget är att jämföra priset – inte det första.

Hitta en fiberleverantör i din kommun – och välj rätt

Att få sitt internet genom fiber är populärt idag i Sverige. Om man ännu inte har det, så kanske man funderar på, eller planerar att, skaffa det. I den här texten hittar du information om hur du gör för att hitta en fiberleverantör i din kommun – och hur du väljer rätt.

Först och främst – hitta en fiberleverantör i din kommun

Utbudet av leverantörer varierar beroende på vilken del av Sverige du befinner dig i. För att hitta en fiberleverantör i din kommun bör du först kontrollera vilka som är verksamma. I vissa fall är det så att kommunen äger hela fibernätet och att verksamheten för privata aktörer är stängd. I sådana fall blir valet enkelt – det finns helt enkelt inte så mycket att välja mellan.

Desto vanligare är dock att nätet är öppet. Kommunen låter då leverantörer hyra in sig på nätet för att kunna erbjuda sina tjänster till dom som önskar. Kontrollera alltså vad som gäller i din kommun och ta reda på vilka leverantörer som hyr in sig på nätet – om det är öppet.

Hastigheten

Efter att ha kontrollerat urvalet av aktörer (om nätet är öppet i din kommun), så är ett bra nästa steg att fundera över vilken hastighet du vill ha. Vanligt i Sverige är att man väljer en hastighet på 100 Mbit per sekund. Det passar er som är flera i ett hushåll och som har ”normala” surfbehov, det vill säga streama film, lyssna på musik och kanske spela online-spel – men inte mycket mer än så.

För dom som har särskilt stora behov, till exempel om det är många i hushållet som har behov av höga hastigheter, så finns det upp till 1 Gbit i sekunden att välja. Det här är hastigheter som är ganska dyra och som de flesta inte har behov av.

Billiga abonnemang – onödigt med fiber?

På andra sidan av spektrumet finns de billiga och lite långsammare abonnemangen. Här är det ganska vanligt att se 10 Mbit i sekunden, vilket kan räcka för hushåll med mindre surfbehov. Om man inte har mer behov än så i månaden, så är det kanske inte värt att försöka hitta en fiberleverantör i din kommun. I sådana fall finns enklare, och kanske billigare, alternativ än fiber.

Vanliga abonnemang att se:

 • 10/10 Mbit/s
 • 100/10 Mbit/s
 • 100/100 Mbit/s
 • 250/100 Mbit/s

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén