I en tid då sociala och samhälleliga utmaningar står i fokus är socionomers arbete mer relevant än någonsin. Men hur ser lönesituationen ut för dem som inte bara arbetar inom den offentliga sektorn utan dessutom gör detta som socionomkonsulter? I den här artikeln försöker vi ger dig realistiska förväntningar på din lön som socionomkonsult. Detta genom att erbjuda en överblick av lönenivåerna och de olika faktorerna som påverkar lönen.

Vad gör en socionom som arbetar som konsult?

För att förstå vilken lön en socionomkonsult kan förvänta sig är det viktigt att först klargöra vilka arbetsuppgifter dessa konsulter vanligtvis har. De arbetar ofta med frågor som rör individ- och grupputveckling, sociala problem och samhälleliga utmaningar. De kan vara anställda av kommuner, landsting eller privata företag och arbeta med allt från socialt arbete och personalutveckling till andra områden.

4 faktorer som påverkar din lön som socionomkonsult

Dessa är några av de viktigaste faktorerna som påverkar din lön som socionomkonsult:

  • Erfarenhet och utbildning. När det kommer till lönenivåerna kan dessa variera ganska kraftigt beroende på flera olika faktorer. En av de mest uppenbara är erfarenheten och utbildningsnivån. Personer med flerårig erfarenhet och kanske en masterutbildning inom ett relevant område kan ofta förvänta sig en högre lön.
  • Geografisk placering. En annan viktig faktor är den geografiska placeringen. I storstäder som Stockholm och Göteborg kan lönenivåerna ofta vara lite högre. Men som motvikt till detta förknippas städerna även med en högre kostnad för boende och levnadskostnader.
  • Arbetsgivare. Om man arbetar för en större organisation eller ett mer etablerat konsultföretag kan även detta påverka lönen positivt. Samma sak gäller om man har specialiserat sig inom ett eftertraktat område, som till exempel arbete med missbruk eller arbete inom rättsväsendet.
  • Löneintervall. Enligt aktuell arbetsmarknadsstatistik och rapporter på området ligger lönen för socionomkonsulter i Sverige generellt sett mellan 30 000 och 50 000 kr per månad före skatt. Detta är dock en generell siffra och individuella förhållanden kan göra att lönen ligger både över och under detta spann.

Dessa faktorer är de som i högst grad påverkar din lönenivå. Använd gärna denna information som underlag för att bilda dig en uppfattning om var du bör ligga i lön.