Stambyte – hur ofta ska det egentligen göras? Det korta svaret är att det finns rekommendationer om att göra det någon gång mellan vart 30:e och vart 60:e år. Det långa svaret är att det beror på en rad olika faktorer. Till exempel:

  • Stammarnas material
  • Vilket årtal huset byggdes
  • Belastning

Materialet som används vid stambyte

Vilka material som används för stammar har varierat något genom tidernas gång. Idag är det inte ovanligt med stammar av plast (åtminstone delar av rörsystemet) vilket på många olika sätt påverkar ett stambyte – hur ofta det bör göras är, bland annat, något som påverkas.

Plast har nämligen betydligt kortare livslängd än koppar och slits även ut snabbare än gjutjärn, som är ett mycket vanligt rörmaterial i fastigheter.

När byggdes huset?

Vilket år huset bygges är en faktor som påverkar starkt. Olika tekniker och material har använts vid olika tillfällen, där vissa är mer hållbara än andra. Till exempel är det först på senare år som det blivit vanligt med plast. Det vanligaste vid de allra flesta årtal är att rören är gjorda av gjutjärn.

Belastning på husets stammar

Hur hårt rören slits är en annan given faktor, eftersom deras funktion påverkas av hur mycket de används. En fastighet med många lägenheter, och många boende i lägenheterna, kan behöva mer frekvent stambyte – hur ofta det är exakt beror bland annat just på denna faktor. Klart är att en bostadsrättsförening eller en fastighetsägare som har hand om en stor fastighet med många boende behöver ha bättre koll på rörens skick och kvalitet än om det gäller en mindre fastighet.

”Stambyte, hur ofta?” – När skedde det sist?

Det finns inget enkelt precist svar på frågan ”Stambyte, hur ofta?”, men en bra plats att börja på är att ta reda på när det skedde sist. Du bör då få en ungefärlig uppfattning om när det är dags, även om det är väldigt ungefärligt. Om det börjar närma sig 30 år sedan ett byte senast gjordes är det dags att ta reda på ledningarnas skick. Det är också läge att titta på tätskikten, som brukar ha en livslängd på just 30 år. Med det sagt, så kan rören klara sig betydligt längre än 30 år – men eftersom ett stambyte innebär rivning i badrummet, passar man på att göra det när tätskikten behöver bytas.